Aktualności

WAKACYJNY ROZKŁAD JAZDY

Jak to się stało naszą tradycją od wielu lat, od dnia 26 czerwca 2023 r., a więc z początkiem szkolnych wakacji, w związku z organizacją tzw. warszatatów  kucykowych, w tygodniu ORK Hucuł pracuje od godz. 17.00. 

Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Do normalnego rozkładu, a więc lonż od godz. 14.00 i zastępów kucykowych o godz. 15.00 i godz. 16.00 wracamy od dnia 14 sierpnia 2023 r.

 

W soboty w lipcu i sierpniu pracujemy do 16.00.